Identiteit

Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Identiteit

Levensvisie

‘Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt’, zegt Jezus in Joh. 15:12a. Dat geloven en belijden wij als medewerkers van Agathos. We bieden liefdevolle en deskundige zorg vanuit een christelijke levensovertuiging. U kiest expliciet voor dit christelijke karakter als u in Prinsessenhof komt wonen. We verwachten dat u dezelfde reformatorische grondslag belijdt. Gods Woord zien wij als enige grondslag voor leer en leven.

Levensdoel

Onze missie vinden we in Galaten 6:10b: ‘Laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs’. Dit is de centrale doelstelling.

Onze identiteit in praktijk

  • de Bijbel is ons centrale uitgangspunt. We lezen dagelijks in de Bijbel na de maaltijden en zingen, zo mogelijk, een psalm;
  • de zondag is een rustdag, voor zover de dagelijkse verzorging het toelaat. Deze dag staat in het teken van Gods Woord: we gaan naar de kerk of luisteren mee via de kerktelefoon.
  • we spreken open en respectvol met en over elkaar en over u en respecteren gezagsverhoudingen;
  • ons beleid met betrekking tot de moderne media is terughoudend. Zie voor meer informatie ons identiteitsstatuut.
  • elk leven is een gave van God en daarom waardevol van begin tot einde. Wij beëindigen het menselijk leven niet voortijdig, maar zetten ons in om uw pijn te verlichten en u respectvol te begeleiden.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.