Dementie zorg

bladmuziek

Dementie zorg

Persoonsgericht

Ondanks de hulp van familie en vrienden kan toch het moment aanbreken dat de verzorging voor mensen met dementie thuis niet meer mogelijk is. Prinsessenhof heeft appartementen die geschikt zijn voor dementerende senioren. In Prinsessenhof bieden we persoonsgerichte zorg. Dus zorg die afgestemd is op uw behoeftem. Samen met de cliënt en mantelzorgers brengen we de behoeften en levensgeschiedenis in beeld. Dit doen we met een zogenaamde behoeftenbloem. Waar nodig wordt op consultbasis gebruik gemaakt van de psycholoog van Verpleeghuis Tiendhove.

De huisarts van de cliënt blijft hoofdbehandelaar, in overleg zal deze de specialist ouderengeneeskunde van verpleeghuis Tiendhove inzetten. Daarnaast worden waar nodig andere disciplines betrokken zoals diëtist, logopedist, fysiotherapeut.

Wilt u meer weten? Neem gerust contact met ons op.

Zorg verdient waardering

www.leliezorggroep.nl

Waardeer mij

Advies nodig?

Neem dan contact op met een van onze adviseurs.